Se argomenti in modo giusto non hai mai torto”

Nick Naylor – Thank you for smokingcat-all